przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132615 odwiedzin

Administracja budynków Dział Konserwacji i Remontów

A A A

Do zadań Administracji budynków komunalnych oraz Działu Konserwacji i Remontów należy:

1.      Administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sochaczew.

2.      Gospodarowanie posiadanymi lokalami użytkowymi, w tym przeprowadzanie przetargów na

         wynajem tych lokali i zawieranie umów najmu.

3.      Wynajmowanie powierzchni reklamowych, dzierżawa gruntów pod reklamy.

4.      Gospodarowanie terenami przydomowymi i garażami.

5.      Utrzymanie posiadanych budynków i  lokali w należytym stanie technicznym.

 

W dni wolne od pracy awarie należy zgłaszać:

tel. 660 477 130    -instalacja elektryczna

tel. 660 477 129    -instalacja wodno-kanalizacyjna

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy paliw gazowych i ciepła na potrzeby kuchni gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.pdf

 

Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków.pdf

 

Zarządzenie nr 206.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 20 października 2020r..pdf

 

UCHWAŁA NR XI.99.19 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 7 października 2019r.pdf

 

Uchwała nr XIII /132/19 z dnia 20.12.2019r. Rady Miejskiej W Sochaczewie w spr. wynajmowania lokali i pomieszczeń.pdf

 

Regulamin umieszczania szyldów i reklam na nieruchomościach będących w zarządzie ZGK w Sochaczewie.PDF

 

Zarządzenie nr 1 z dnia 03.02.2021r. Dyrektora ZGK w Sochaczewie w sprawie waloryzacji opłat.pdf

 

Wnioski do pobrania: 


Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego.pdf

 

Wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia (kwoty powyżej 6000 zł) za korzystanie z lokalu gminnego.pdf

 


Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt