przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132615 odwiedzin

Rekrutacja zgodna z RODO

A A A

Elementy klauzuli informacyjnej dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zakład  Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

ul. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

 

Inspektor ochrony danych

 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie jest: Teresa Kuźmiuk

Dane kontaktowe do inspektora: ZGK w Sochaczewie , al. 600-lecia90, 96-500 Sochaczew teresa.kuzmiuk@zgksochaczew.pl, miejsce do kontaktu osobistego: : pn-pt. 7:00-15:00 ul. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew tel. 046 862 81 06

 

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

 

Rekrutacja pracowników, zgoda osoby, której dane dotyczą 

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Zgoda osoby której dane dotyczą

 

 

Odbiorca danych osobowych

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego

 

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych 

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji

 

 

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

 

 

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wymóg, warunek podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celach rekrutacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dopuszczenia do procesu rekrutacji

 

 

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

 

 

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

 

  

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor do spraw  finansowo - księgowych

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

 

 

  1. I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – Inspektor ds. finansowo - księgowych

 

  1. Wymagania niezbędne

(a)    Obywatelstwo polskie

(b)   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

(c)    Niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

(d)   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

(e)    Nieposzlakowana opinia,

(f)    Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy, w godzinach pracy Zakładu.

(g)   Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

(h)   Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera

(i)     Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)

(j)     Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku w samorządowej jednostce budżetowej.

 

  1. Inne wymagania
  • Odpowiedzialność
  • Samodzielność i kreatywność
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
  • Zdolność skutecznego komunikowania się
  • Zdolność analitycznego myślenia
  • Odporność na stres

 

Konkurs wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

 Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt