przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132612 odwiedzin

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

A A A

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

tel./fax: 46 862 81 06,  46 862 93 14

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej jest Pani Teresa Kuźmiuk.                               Adres e-mail: odo@zgksochaczew.pl

 

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasto Sochaczew w zakresie zarządzania powierzonym  mieniem komunalnym obejmującym: Cmentarz Komunalny przy ul. Trojanowskiej 89, budynki mieszkalne, socjalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. a, b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy ZGK zgodnie z zakresem czynności, oraz podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, a także zewnętrzni dostawcy usług w tym:

  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  • inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora

 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • jaki jest niezbędny do realizowania umów najmu lokali i wszelkich roszczeń z nich wynikających
  • bezterminowo – świadczenie usług cmentarnych ( Cmentarz Komunalny w Sochaczewie).  

 

Posiada Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

Przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do Państwa trzeciego jak też organizacji międzynarodowej.  Nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą wykorzystane do profilowania.


Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie dotyczące Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu.

W przypadku danych przetwarzanych przez Cmentarz Komunalny w Sochaczewie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem. W sytuacji odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt