przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132612 odwiedzin
Usługi kominiarskie

Sochaczew, dnia 28.09.2021 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie n/w usług kominiarskich w nieruchomościach będących w administracji Zakładu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.:

-        usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

-        sprawdzanie stanu technicznego przewodów dymowych,  spalinowych, wentylacyjnych,

-        udrażnianie przewodów kominowych,

-        rozłączenie przewodów.

 

Ofertę cenową, zawierającą wycenę każdej usługi oddzielnie prosimy złożyć pisemnie w siedzibie Zakładu lub przesłać e-mail sekretariat@zgksochaczew.pl w terminie do dnia  8 października 2021 roku do godziny 10-tej.

 Do oferty prosimy dołączyć kserokopię uprawnień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

A A A
29.09.2021
godz.10:06
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt