przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132613 odwiedzin
PRZETARG!

O G Ł O S Z E N I E 

 

„Gmina Miasto Sochaczew" - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

II (drugi) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego   położonego w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 46,83 m2, usytuowanego na parterze w/w budynku.

Lokal  wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan .

  • ·   Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 m2 pow. użytk. +  23% VAT
  • ·   Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu - 240,00 zł

 

   Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie  Zakładu przy Al. 600-lecia 90 w Sochaczewie.

Wadium należy wpłacić do dnia 26.09.2019 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 77 1240 1822 1111 0010 5511 2650.  

 

 III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego   położonego w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 18,02 m2, usytuowanego na parterze w/w budynku.

Lokal  wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan .

  • Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 m2 pow. użytk. +  23% VAT
  • ·   Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu - 93,00 zł

 

   Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2019 roku (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie  Zakładu przy Al. 600-lecia 90 w Sochaczewie.

Wadium należy wpłacić do dnia 26.09.2019 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 77 1240 1822 1111 0010 5511 2650.  

 

 Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

 

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu  (0-46) 862 81 06 wew. 29. Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu dostępne jest na stronie internetowej: zgk.sochaczew.pl.

 

 

Z. Sochaczewska- Staszica 50, .docx

wzór umowy 08.2019.docx

Oświadczenie 08.2019.doc

A A A
28.08.2019
godz.13:08

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt