przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
132612 odwiedzin
PRZETARG!

PRZETARG  OFERTOWY

 NA  REMONT  BUDYNKU   MIESZKALNEGO

PRZY  UL. TOPOLOWEJ   9A   W   SOCHACZEWIE  

 

 

 

Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 9,9a, 96-500 Sochaczew.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie,  Al. 600 – Lecia 90 tel. (46) 862-81-06, 862-93-14, 863-31-71 fax. (46) 862-81-06 działając jako zarządca przymusowy Wspólnoty Mieszkaniowej Topolowa 9,9A (postanowienie Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 10.02.2005 roku Sygn. akt I. Ns 430/04 ) ogłasza przetarg ofertowy na „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej  9a w Sochaczewie.”

 

Miejsce realizacji: Sochaczew

Termin realizacji : do 30.09.2019 r.

Termin płatności 14 dni

 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami –

Jolanta Wagner – w sprawach technicznych ( w godz. 8.00 -15.00 w dni powszednie).

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej 9a w Sochaczewie” należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert  upływa  31.07.2019 r. o godz. 09.30 - Sekretariat

Otwarcie  ofert nastąpi  w dniu  31.07.2019 r.  o godz. 10.00  - pokój nr 3.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty      100%

 

 

UMOWA Topolowa 99A-wzór.doc

ogłoszenie przetarg ofertowy Topolowa 9A.doc

Przedmiar robót.pdf

 

 

A A A
19.07.2019
godz.08:02

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt