przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
121080 odwiedzin
PRZETARG!

Sochaczew, dnia 18.06.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę 4 stanowisk handlowych położonych w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o powierzchni 15m2 każde, usytuowanych wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

Stanowiska handlowe przeznaczone są pod działalność gospodarczą związaną tylko i wyłącznie z branżą pogrzebową. 

Stanowiska wyposażone są w przyłącza wodno – kanalizacyjne i elektryczne.

  • Cena wywoławcza (miesięczny czynsz dzierżawny) -  800,00 zł + 23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 160,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2019 roku (piątek) od godz. 10-tej w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Al. 600-lecia 90 w Sochaczewie i rozpocznie się od licytacji miejsca nr.1 następnie miejsca nr. 2, następnie miejsca nr. 3, następnie miejsca nr.4 (oznakowanie wg. szkicu lokalizacyjnego)

 

Wadium należy wpłacić do dnia 15.07.2019r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 30 1240 1822 1111 0000 0720 7073.

Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem 602-370-681

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy dzierżawy, szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: zgk.sochaczew.pl.

 

Oświadczenie przetargowe 2019c.doc

umowa dzierżawy 2019c.docx

szkic 2019c PDF.pdf

A A A
18.06.2019
godz.07:01

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt