przejdź do Sochaczew.pl
101160 odwiedzin
Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

tel./fax: 46 862 81 06,  46 862 93 14

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej jest Pani Adriana Łabęda. Adres e-mail: adriana.labeda@zgksochaczew.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasto Sochaczew w zakresie zarządzania powierzonym mu mieniem komunalnym obejmującym: Cmentarz Komunalny przy ul. Trojanowskiej 89, budynki mieszkalne, socjalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. a, b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego lub użytkowego,
  • wykonywania zadań w zakresie usług świadczonych przez – Cmentarz Komunalny w Sochaczewie.  

 

Posiada Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie dotyczące Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umowy najmu. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy najmu.  W przypadku danych przetwarzanych przez Cmentarz Komunalny w Sochaczewie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem. W sytuacji odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

A A A
28.02.2018
godz.12:05

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość