przejdź do Sochaczew.pl
69436 odwiedzin
ODRABIANIE DŁUGÓW

Z dniem 18.03.2016 roku  został wprowadzony w życie Regulamin Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia czynszowego  poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miasta Sochaczew osobom zajmującym lokale socjalne i mieszkalne oraz osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego będącym w trudnej sytuacji życiowej.

W celu umożliwienia tym osobom spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali socjalnych, mieszkalnych oraz lokali bez tytułu prawnego, dopuszcza się ich uregulowanie w formie świadczenia rzeczowego (odpracowania).

Dłużnik, który chce skorzystać z tej formy pomocy  musi złożyć wniosek o odpracowanie zadłużenia. Wniosek można pobrać w siedzibie ZGK oraz elektronicznie - na stronie internetowej ZGK.

Formalności dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dopełniane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Al. 600-lecia 90.Szczegółowych informacji dotyczących odpracowania zaległości można uzyskać od administratorów budynków lub od pracowników windykacji w siedzibie ZGK.

Po uzyskaniu zgody Dyrektora ZGK na odpracowanie długu mniejszego niż 6 000 zł lub zgody wydanej przez Burmistrza przy zadłużeniu powyżej 6 000 zł, dłużnik będzie mógł podpisać jedną z w/w umów dotyczącą spłaty zadłużenia. Z osobami zajmującymi lokale mieszkalne i socjalne bez tytułu prawnego podpisywana będzie umowa dotycząca spłaty zadłużenia, natomiast z osobami posiadającymi tytuł prawny do zajmowanych lokali aneks do umowy najmu.

Odpracowanie nie może dotyczyć zaległości objętych egzekucją komorniczą, kosztów sądowych i komorniczych a  bieżące opłaty za lokal muszą by wnoszone w pełnej wysokości.

Stawka jednostkowa brutto za wykonywanie określonych wyżej prac w ramach odpracowania długu - wynosi 10,00 zł/godz.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takim przypadku dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po prostu spłaca swój dług – tyle, że zamiast środkami pieniężnymi to poprzez świadczenie określonej przez Wynajmującego czynności.

Zapraszamy wszystkich lokatorów do podjęcia działań mających na celu spłatę powstałego zadłużenia przy wykorzystaniu oferowanej powyżej formy pomocy. Jednocześnie informujemy, że łączne skorzystanie z kilku form pomocy pozwoli w szybki sposób spłacić zaległości i pozbyć się problemu grożącej eksmisji. Odpracowanie jest uzupełnieniem innych form pomocy takich jak możliwość rozłożenia długu na raty lub odroczenie terminu spłaty zadłużenia.

A A A
24.11.2011
godz.08:23
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość