przejdź do Sochaczew.pl
99604 odwiedzin
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU BAZY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SOCHACZEWIE PRZY UL. ALEJA 600-LECIA 90 TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TROJANOWSKIEJ 89 I INNYCH TERENÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Sochaczew dn. 30.01.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU BAZY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ      W SOCHACZEWIE PRZY UL. ALEJA 600-LECIA 90  TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TROJANOWSKIEJ 89 I INNYCH TERENÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

  

       Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU BAZY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SOCHACZEWIE PRZY UL. ALEJA 600-LECIA 90  TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TROJANOWSKIEJ 89 I INNYCH TERENÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informuje, iż wpłynęły dwie oferty, mianowicie:

 

Oferent nr 1

PARTNER Gospodarka Odpadami

Dariusz Apelski

ul.  Płytowa 1

03-046 Warszawa

                           Cena oferty brutto:                     - 386 478,00 zł

                           Dodatkowy zakres usług tj. odbiór odpadów siedem dni w tygodniu: 7

 

Oferent nr 2

REMONDIS Sp. Z o. o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

Oddział w Sochaczewie

ul. Żyrardowska 6

96-500 Sochaczew

                            Cena oferty brutto:                     - 208 707,84,00 zł

                            Dodatkowy zakres usług tj. odbiór odpadów siedem dni w tygodniu: 7

 

W związku z powyższym Oferent nr 2 pozyskał zamówienie.

A A A
30.01.2018
godz.10:16

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość