przejdź do Sochaczew.pl
62029 odwiedzin
Klauzula Informacyjna - Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016 r. poz. 992 ze zm.) informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

tel./fax: 46 862 81 06,  46 862 93 14


Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasto Sochaczew w zakresie zarządzania powierzonym mu mieniem komunalnym obejmującym: Cmentarz Komunalny przy ul. Trojanowskiej 89, budynki mieszkalne, lokale użytkowe i inne nieruchomości.

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania dotyczących Pana/i danych osobowych,
  • uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są dotyczące Pana/i dane osobowe,
  • otrzymania w zrozumiałej formie dotyczących Pana/i przetwarzanych danych,
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe dotyczące Pana/i,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych dla dobra publicznego, wynikających z przepisów:

  • Uchwały nr XXXVI/387/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25.X.2013 roku w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkę budżetową- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie oraz nadania jej statutu.
  • Uchwały nr XX/211/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14.XI.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/387/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25.X.2013 roku w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkę budżetową- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie oraz nadania jej statutu.
  • Statutu Jednostki Budżetowej – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.
A A A
01.02.2017
godz.09:25

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość