przejdź do Sochaczew.pl
87852 odwiedzin
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
A A A
data publikacji 11-08-2014
termin składania ofert 05-08-2014

Sochaczew, dnia  11.08.2014 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu ofertowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” zostało unieważnione.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.08.2014 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość