przejdź do Sochaczew.pl
87854 odwiedzin
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ I MASZYN
A A A
data publikacji 21-05-2014
termin składania ofert 24-06-2014

O G Ł O S Z E N I E

PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ 

 URZĄDZEŃ  I  MASZYN.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie,  Al. 600 – Lecia 90 tel./fax. (46) 862-81-06, 862-93-14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 

1.        Niekompletna sortownia odpadów  -  16 000 zł brutto

2.        Mechaniczny pomost roboczy MPR 600/35 -  5 000 zł brutto

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Zakładu w Sochaczewie, Al.600-lecia 90, pokój nr 12 do dnia 24 czerwca 2014 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert, złożonych w terminie, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 roku  o godzinie 10:30 w siedzibie Zakładu w Sochaczewie, Al.600-lecia 90, pokój nr 11.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie organizatora przetargu od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 23 czerwca 2014 roku w godz. 8-14 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panem Witoldem Sałacińskim pod nr. telefonu (46) 862 81 06 wew. 34

 

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu z dnia 20.05.2014 roku – dostępny na stronie internetowej zgk.sochaczew.pl lub w siedzibie Zakładu
( pokój nr 11).

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

1)   Niekompletna sortownia odpadów -  1 600 zł

2)   Mechaniczny pomost roboczy MPR  600/35 -  500 zł

 

Ogłoszenie o przetargu a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Regulamin przetargu.doc 

 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość