76728 odwiedzin
 
II (DRUGI) USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY(LICYTACJA) NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - STASZICA 50
A A A
data publikacji 17-01-2014
termin składania ofert 17-03-2014

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:         

 II (drugi) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego   położonego w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 73,62 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wod-kan.

  • Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 20,00 zł za 1 m2 pow. użytk. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 1500,00 zł 

           Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2014 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu przy Al. 600-lecia 90 w Sochaczewie.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium jw. w kasie Zakładu lub na konto ZGK, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Sochaczewie Nr  77124018221111001055112650  oraz okazanie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu. Wadium osoby, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu za lokal, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu.”

            Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec ZGK

 

Bliższe informacje w pok. nr 11 lub  telefonicznie: (0-46) 862-81-06, 862-93-14 lub 863-31-71.

 

 
kategorie przetergów

Zapisz się na newsletter

 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość