76735 odwiedzin
 
IV przetarg na najem budynku przedpogrzebowego - Sochaczew ul. Trojanowska 89
A A A
data publikacji 26-01-2018
termin składania ofert 27-02-2018

Sochaczew, dnia 26.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

 

 IV (czwarty) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.

  • Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) – 5,25 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. +  23% VAT
  • Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu – 1 100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018 roku (wtorek) o godz. 13-tej w siedzibie  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 22.02.2018 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.

Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.

Bliższych informacji można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl,  zgk.sochaczew.pl.

 Oświadczenie IV.doc   Umowa najmu IV .doc   szkic lokalizacyjny.pdf

 
kategorie przetergów

Zapisz się na newsletter

 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość