przejdź do Sochaczew.pl
87854 odwiedzin
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na dostawę paliwa
A A A
data publikacji 28-11-2016
termin składania ofert 28-01-2017

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   OFERTOWYM

 NA  DOSTAWĘ  PALIWA

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, tel. /fax. (46) 862-81-06, 862-93-14 działając jako Zamawiający ogłasza przetarg ofertowy na „Dostawę paliwa ”.

 

 

Termin realizacji:  od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

 

Termin płatności: 14 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami –

Ewa Wojciechowska – w godz. 8.00 – 15.00 w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Oferta - „Dostawa paliwa ” należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat

 

Termin składania ofert  upływa  08.12.2016 r. o godz. 10:00

Otwarcie  ofert nastąpi  w dniu   08.12.2016 r.  o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 11.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty  100%

 

siwz dostawa paliwa.doc

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość