przejdź do Sochaczew.pl
87853 odwiedzin
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 4A.
A A A
data publikacji 28-06-2016
termin składania ofert 27-06-2016

                                                                                               Sochaczew, dnia  28.06.2016 roku

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego  na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 4A.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, iż w postępowaniu  przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy) na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 4A w Sochaczewie wpłynęły następujące oferty:  

 

Oferent nr 1

Biuro Realizacji Inwestycji

AWANGARDA

Wojciech Włodarczyk

ul. Urocza 9, 05-504 Prace Duże

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 10 947,00 zł

 

Oferent nr 2

W-ART

Centrum Zabezpieczania Budowli

ul. Tuwima 1, 10-957 Olsztyn

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 8 610,00 zł

 

Oferent nr 3

Zespół Usług Technicznych

Rady Stołecznej NOT Sp.z o.o.

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 17 835,00 zł

Oferta odrzucona.

Zamawiający wymagał złożenia dokumentów: kserokopii uprawnień, kserokopii zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie zawodowej. Oferent wymaganych dokumentów nie załączył do oferty. W związku z powyższym zamawiający odrzucił ofertę.

 

W związku z powyższym zamówienie pozyskał Oferent nr 2.

 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość