przejdź do Sochaczew.pl
87850 odwiedzin
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ 4A W SOCHACZEWIE
A A A
data publikacji 17-06-2016
termin składania ofert 27-06-2016

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   OFERTOWYM  NA  WYKONANIE  EKSPERTYZY  TECHNICZNEJ

BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO

 PRZY  UL. FABRYCZNEJ  4A  W  SOCHACZEWIE

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie Al.600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, tel. /fax. (46) 862-81-06, 862-93-14 działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 4A w Sochaczewie.

 

Termin realizacji:  do dnia 31.08.2016 r.

 

Termin płatności: 14 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami –

Ewa Wojciechowska, Jolanta Wagner – w godz. 8.00 – 15.00 w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:

OFERTA - PRZETARG   OFERTOWY  NA  WYKONANIE  EKSPERTYZY  TECHNICZNEJ  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO PRZY  UL. FABRYCZNEJ 4A  W  SOCHACZEWIE”.

należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat

 

Termin składania ofert  upływa  27.06.2016 r. o godz. 10:00

Otwarcie  ofert nastąpi  w dniu   27.06.2016 r.  o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 11.

 

Kryteria oceny ofert:    Cena oferty  100%

 

siwz ekspertyza.doc

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość