przejdź do Sochaczew.pl
87854 odwiedzin
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego na dostawę paliwa.
A A A
data publikacji 23-03-2015
termin składania ofert 20-03-2015

                                                                                               Sochaczew, dnia  23.03.2015 roku

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego  na dostawę paliwa.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, iż w postępowaniu  przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy) na „Dostawę paliwa” wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

PPUH „WIS” Sp.J.

Żaczkowski Władysław, Żaczkowski Stanisław

ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 144 328,20 zł

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  powiększona o koszt dojazdu do stacji paliw wyliczony zgodnie z SIWZ –  147 403,94 zł

Liczba przyznanych punktów – 99,89

 

 

Oferta nr 2

TYMWOD A.S. Strzeleccy Sp. J.

ul. Gwardyjska 11, 96-500 Sochaczew

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 143 939,52 zł

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  powiększona o koszt dojazdu do stacji paliw wyliczony zgodnie z SIWZ –  147 245,94 zł

Liczba przyznanych punktów – 100

 

W związku z powyższym zamówienie pozyskał Oferent nr 2.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość